Kitab Terhalang Ketika Haji

BAB 1: TERHALANG KETIKA PERGI BERUMRAH879[Bukhari 1809] Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra dia berkata: Rasulullah Saw pernah dihalangi (oleh orang-orang kafir) ketika beliau pergi berumrah, maka beliau mencukur rambut kepalanya, menggauli istri-istrinya dan menyembelih hewan kurbannya, kemudian pada tahun berikutnya beliau melaksanakan umrah.

BAB 2: TERHALANG KETIKA BERHAJI880[Bukhari 1810] Diriwayatkan dari Salim bahwa Abdullah bin Umar ra mengatakan: Tidakkah cukup bagimu mengikuti sunnah Rasulullah Saw? Jika salah seorang dari kamu terhalang ketika berhaji, hendaklah dia melaksanakan tawaf di Baitullah dan sa'I antara shafa dan marwah, kemudian bertahallul, maka apa yang terlarang baginya selama ihram telah menjadi halal, lalu dia hendaklah melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya dan dia harus menyembelih hadyu (hewan yang disembelih dalam rangkaian ibadah haji), jika tidak mampu maka dia harus berpuasa (sebagai pengganti hadyu).

BAB 3: MENYEMBELIH HADYU SEBELUM MENCUKUR RAMBUT KEPALA KETIKA SESEORANG TERHALANG DALAM PELAKSANAAN HAJI ATAU UMRAH.881[Bukhari 1811] Diriwayatkan dari Al Miswar bahwa Rasulullah Saw menyembelih hadyu sebelum mencukur rambut kepalanya dan beliau memerintahkan para sahabatnya berbuat seperti itu (ketika terhalang).

BAB 4: FIRMAN ALLAH SWT: "ATAU MEMBERIKAN SEDEKAH", MAKSUDNYA ADALAH MEMBERI MAKAN ENAM ORANG MISKIN882[Bukhari 1815] Diriwayatkan dari Ka'b bin Ujzrah ra, dia berkata: Rasulullah Saw berdiri di dekat saya di Hudaibiyah yang ketika itu banyak kutu berjatuhan dari kepala saya, kemudian beliau bertanya: "Apakah kutu di kepalamu membuatmu susah?" Saya menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Cukurlah rambut kepalamu", (tau beliau bersabda: "Cukurlah"). Kata Ka'b: Maka turunlah ayat beriktu berkaitan dengan kasus saya: "Maka siapa diantara kamu sakit atau ada gangguan di kepalanya ... " (Al Quran surah Al Baqarah:196). Kemudian Nabi Saw bersabda: "Berpuasalah tiga hari atau berikan sedekah satu faraq kepada enam orang miskin (masing-masing setengah sha) atau sembelihlah seekor domba jika kamu mampu".

BAB 5: FIDYAH UNTUK ENAM ORANG MISKIN MASING-MASING SETENGAH SHA883[Bukhari 1816] Diriwayatkan dari Ka'b bin Ujzrah ra, namun dalam riwyat ini ada tambahan sebagai berikut: Ayat ini turun berkaitan dengan saya tapi berlaku untuk kalian semua.