Kitab Larangan Dalam Shalat

BAB 1: UCAPAN YANG DILARANG DI DALAM SOLAT.624[Bukhari 1199] Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah Saw ketika beliau sedang melaksanakan solat, kemudian beliau menjawab salam kami. Keika kami pulang dari An Najasyi (penguasa Ethiopia), kami mengucapkan salam kepada Rasulullah Saw ketika beliau sedang mengerjakan solat, namu beliau tidak menjawab salam kami. Seusai solat, Rasulullah Saw bersabda, "Ketika sedang solat, seseorang sibuk dalam bermunajat kepada Allah".625[Bukhari 1200] Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ra, dia berkata: Pada masa Rasulullah Saw seseorang yang sedang melaksanakan solat berbicara kepada temannya, sehingga turunlah ayat (yang artinya), "Peliharalah solat dan solat Wustha (Asar) dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyu". (Al Baqarah 238). Dengan itu kami diperintahkan diam ketika sedang mengerjakan solat.

BAB 2: MENYINGKIRKAN KERIKIL KETIKA SEDANG SOLAT.626[Bukhari 1207] Diriwayatkan dari Mu'aiqib ra bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda mengenai seseorang yang menepis dbeu/kerikil ketika sedang atau sehabis bersujud: "Jika kamu melakukan itu, maka usaplah sekali saja".

BAB 3: BINATANG YANG MELARIKAN DIRI KETIKA PEMILIKNYA SEDANG SOLAT.627[Bukhari 1211] Diriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami ra, bahwa pada suatu peperangan dia melaksanakan solat sambil memegang tali kekang ontanya, tiba-tiba onta itu berontak/ ingin lepas, kemudian dia mengikuti ontanya. Setelah itu dia ditanya seseorang mengenai solatnya tesebut, lalu dia (Abu Barzah) menjawab: Saya sudah enam kali atau tujuh kali atau delapan kali mengikuti perang bersama Rasulullah Saw dan saya menyaksikan beliau memberikan kemudahan. Saya lebih suka mengikuti onta saya daripada onta saya lepas menuju tempat yang diinginkannya yang akhirnya menyulitkan saya.628[Bukhari 1212] Diriwayatkan dari Aisyah ra, mengenai gerhana seperti hadis yang telah disebutkan di muka (nomor 562). Sesudah sabda Rasulullah Saw: "Aku melihat neraka, apinya bersautan saling melalap", terdapat lanjutan hadis sebagai berikut: "Di neraka aku melihat Amru bin Luhai yang merintis As Sawa'ib (yaitu melepas onta untuk merumput dengan berhala atau tuhan selain Allah)".

BAB 4: TIDAK MENJAWAB SALAM KETIKA SEDANG SOLAT629[Bukhari 1217] Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra, dia berkata: Saya pernah diutus oleh Rasulullah Saw untuk suatu tugas, kemudian saya berangkat. Setelah tugas saya selesaikan, saya pulang, lalu saya menemui Nabi Saw. saya mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya, sehingga saya merasa sedih yang Allah lebih tahu dengan kesedihan itu. Saya berkata dalam hati: Mungkin Rasulullah Saw tidak menyukai saya karena saya datang terlambat. sAya mengucapkan salam lagi yang kedua kalinya kepada beliau, namun beliau tetap tidak menjawabnya, sehingga saya merasa lebih sedih daripada sebelumnya. Kemudian saya mengucapkan salam lagi yang ketiga kalinya kepada beliau, lalu beliau menjawabnya, kemudian beliau bersabda, "Tadi aku tidak menjawab salammu karena aku sedang mengerjakan solat". Kata Jabir: Ketika itu Rasulullah Saw berada di atas ontanya sambil menghadap ke arah selain kiblat.[footnote 1][footnote 1]: Keterangan: Rasulullah Saw ketika itu sedang melaksanakan solat sunat di atas kendaraan.

BAB 5: MELETAKKAN TANGAN DI PINGGUL/ PANGKAL PAHA KETIKA SEDANG SOLAT.630[Bukhari 1220] Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah Saw melarang seseorang meletakkan tangan di pinggul/ pangkal paha ketika sedang mengerjakan solat.